Generalforsamling i Frederikssund triatlon klub 03/11.2023 kl. 17:30 (referat Formanden)

Da der ikke var så mange tilmeldte flytte formanden generalforsamlingen hjem til privaten

Deltager 11 stk.

Michael H. - Michael J. – Kia – Thomas – Jakob – Jens – Rune- Anders – Henrik G.- Einar – Jesper.


Einar blev valgt til dirigent.


Formandens beretning om lidt fra det forløbene år, lidt om de stævner der er blevet kørt samt lidt om planer for næste år.

Det er dejligt at se vi stadig er mange aktive medlemmer.

Der er kommet lidt udskiftning nogle har meld sig ud andre har meldt sig ind,

Velkommen til de ny.

Der er blevet trænet igennem det meste af året.

Og der er også blevet deltaget i diverse stævner og mesterskaber:

Her er lidt af de store mesterskaber jeg kan huske:

½ IRONMAN Helsingør:

Her deltog Jeannette (1) – Lukas (18) – Victor (16) –Anders (104) – Kenneth (127)

Tillykke med det.

IRONMAN København:

Her deltog Lukas (82) hurtigste cykelsplit. - Anders var også tilmeldt men kom ikke i mål.

Tillykke med det.

DM Sprint i Kalkgraven:

Her var vi kun 2 der deltog i år.

Henrik Greve i 60-64år blev nr.5

Jesper Grønbek i 65-69 år .blev nr. 2.

Klubmesterskab:

Blev igen afhold i Frederiksværk på sprint distancen, (stålsprint)

Her var der desværre stort mandefald selv om vi havde haft en føler ude ang. Hvilken dato folk kunneL

Hos kvinderne var det igen Jeannette der løb med sejren det skal så også lige siges at Jeannette blev nr. 2 med kun 5 sekunder op til nr. 1.

Hos mændene lykkes det så endelig for mig efter 32 år at blive klubmester.

Selv om jeg var eneste startende gav jeg den fuld gas og kom ind som nr. 6 over all.

Der kom mange hepper og vi havde en hyggelig dag men sandwich kaffe og vand.

Hansen’is løb på cross:

Her deltog: Carsten,Jacob,Jens, Michael,J. Michael.H. og Jesper i blandet vejr men alle kom i mål på de 148 km

Frederikssund stafetløb:

Her stillede vi op med 2 hold og må sige at det gik over alt forventning,

det ene hold blev samlet nr. 6 og det andet lidt længere nede.

Jeg syntes det super hyggelig og at vi skal vende tilbage til næste år.

Andre arrangementer:

Vi har haft klubaften hos Endurance hvor der blev prøvet tøj og handlet til favorable priser.

Svømmetræning:

Vores svømmetider i hallen forsætter som sidste år

Mandag + onsdag 20:00-21:30 med 2 baner.

Vi har et samarbejde med svømmeklubben hvor de hjælper os med svømmetræner og vi betaler.

I efteråret har der været en lidt svær opstart med nye træner

men det skal nok lykkes når vi er i mål med forventningsafstemninger.

Jeanette har fået en god dialog op og køre med svømmeklubben så den forsætter hun med.

OW svømning fra Marbæk strand har fungeret men ikke blevet til så meget i år

vi aftale via FB siden.

Cykeltræning:

Vi har haft nogle dejlig lange fældes ture i Weekenderne, det meste aftale via FB.

vi mødes lørdag kl. 9:00 ved Rema

Det er blevet til meget cykel cross hen over vinteren hvor, dette forsætter nu og i 2024

Sommertræningen var på smalle racercykel.

Løbetræning:

Dette aftale via FB. Men prøver at mødes hver torsdag kl. 17:00 på Åbjergskolens løbebane

Kia har altid nogle ideer ellers er Jens der også.

X træning

Vi prøvede at flytte X træning til lørdag pga. få deltager men så kom der slet ingen X træning

så bestyrelsen er i tænkebokse med nye tiltag mere om det senere

Træningslejr Påsken 2023:

Vi havde en fantastisk træningslejr ved Gardasøen igen, vi var 12 personer der nede og 8 gav den gas på lidt flader bakker samt nogle af de stejle.

Vi fik også kørt vores årlige bjergenkeltstart som jeg tror Mikkel vandt


Gennemgang af årsregnskab, det ser godt ud så det var enighed om at fortsætte med det eksisterende kontingent, her efter blev regnskabet godkendt.


Valg til bestyrelsen:

Formand ikke på valg. Jesper.

Sekretær ikke på valg: Rune.

Næstformand: Michael H. modtog genvalg

Kasser: Jens modtog genvalg.

Bestyrelses medlem: Jeannette modtog genvalg. Var udeblevet pga. sygdom men havde sagt OK.

2 stk. Suppleanter: Kia – Henrik G.

Revisor. Jacob.

Revisor suppleant. Einar.


Klubtøj

vi kører fortsat sort buks og hvid top med logo til Race i 2023-2024.

Der bliver lavet en klubaften hos Endurance sport d. 23.1.2024 hvor der vil være lidt ekstra rabatter.

Der gives et tilskud på 250kr. for 1 stk. racetøj med sponsortryk for perioden 2023-2024.

Vi har forpligtiget os over for vores sponsorer til at kører i Klubtøj med logo ved DM og

klubmesterskab! Så ingen klubtøj med logo, ingen mesterskaber.

Tovholder til at tage sig af klubtøj, Jeannette og Rune.

Jensen Byg vil gerne sponsere noget træningstøj med tryk så vi ser ens ud på landevejen det bliver med en lille egenbetaling, mere om det i løbet af foråret. Jens og Michael aftaler hvordan det skal laves.


Klubmesterskab er under udarbejdelse for 2024. tovholder på dette blev Jens og Rune.

Træningslejr: 22.03.2024 – 29.03.2024 i påske ved Gardasøen. Jesper sender en invitation ud på FB. Ca.pris 1800-2000kr. pr. mobilhome til 4 personer. Kørsel står man selv for.

Der blev også talt om en lille weekend træningslejr på Sjælland så man kunne støde til for en enkelt dag,

Træning. Da der ikke har været den store tilslutning til årets X-træning må vi prøve noget nyt til næste år, bestyrelsen er i tænkeboks og forslag modtages.

Events. Henrik Greve som er body SDS massør har give tilsagn om at komme og undervise os i udstræk og diverse øvelser, datoerne er ikke fastlagt endnu da der skal være ledigt i gymnastiksalen. Det vil afholdes i både december og februar. Da der ikke har været den store tilslutning til årets X-træning vil vi i stedet lave 4 træningsevents inden sommer (marts, april, maj og juni).Da det kun bliver en enkelt dag om måneden håber vi på et lidt bedre fremmøde. Der var snak om at lave det som et åbent event hvor andre klubber eller folk i lokalområdet kunne komme og være med.


Her efter takkede Einar for ro og orden og lukkede generalforsamlingen 2023.

Efter veloverstået generalforsamling afholdte vi julefrokost som kørte lige så godt.

Vi sluttede 03:30Generalforsamling i Frederikssund triatlon klub                           18/11.2022  kl: 18:00

 

 1. Valg af dirigent. Her påtog Poul Thomsen sig jobbet og gjorde det godt.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, her under indkommende forslag. I år var der et forslag til vedtægtsændringer som blev vedtaget. (se længere nede)
 3. Aflæggelse af årsregnskab. Jens fremlagde regnskab og det blev godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget at vi forsætter med samme kontingent som de sidste     8 år, men vi må se på det til næst år.
 5. Valg af formand.   Jesper Grønbek blev genvalgt.
 6. Valg af sekretær og bestyrelsesmedlem.  Rune Serup blev genvalgt.
 7. Valg af bestyrelsesmedlem.  Jeanette Sørensen blev genvalgt.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  Kia Christensen og Jakob Gottlieb.
 9. Valg af 1 revisor.  Poul Thomsen blev genvalgt

9,1. Klubtøj, vi kører vi samme farver klubtøj i 2022-2024. (sort buks og hvid top)

        Vi har forpligtiget os over for vores sponsorer til at kører i Klubtøj med logo

         ved DM og klubmesterskab!  Så ingen klubtøj med logo, ingen mesterskaber.

        Tovholder af klubtøj, (Jeanette + Rune)

9,2. Klubmesterskab 2023. her blev Karina og Jeanette valgt som tovholder.

9,3. Træningslejr: i påske ved Gardasøen det bliver ved Cisano fra d. 31.3-07.04.2023

         Jesper sender en invitation ud på FB snares da der snar skal bestilles.

9,4. Krydstræning 2023. her blev der diskuteret om vi skal prøver noget nyt eller flytte det

         til i weekenden, bestyrelsen modtager gerne gode ideer og kommer med noget i løbet af foråret.

9,5. eventuelt og Bordet rundt, planer for næste år!!!  

        Her kunne man byde ind men der var ikke så store planer for 2023 som tidligere år.

        Herefter sluttede vi af med en hyggelig julefrokost og lukkede og slukkede kl. 01:00.

 

 Forslag til vedtægtsændringer:

Tillæg til § 5 Medlemmer

- Klubben skal holdes udgiftsfri ved alle aktive medlemmer som er kontingentfri

- herunder æresmedlemmer, familiemedlemmer samt kontingentfri bestyrelsesmedlemmer.

Jesper Grønbek


Generalforsamlingen afholdt den 12. November 2021. 

Ordinær Generalforsamling i Frederikssund Triatlon fredag, den 12. november 2021. Gyldenstens Vænge, 3600 Frederikssund

Referat

Dirigent: Einar Hofman


 

Referant: Rune Overgaard

Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt jf. vedtægterne.

Formanden havde ikke modtaget forslag til dagsorden fra medlemmerne.

- Formandens beretning:

Der blev gennemgået de stævner hvor klubben havde været repræsenteret og der blev ønsket tillykke med resultaterne.

Vinder af klubmesterskab 2021, Stålsprinten i Frederiksværk:

Herre: Klaus Hallø

Damer: Jeanette Sørensen

- Svømmetider blev oplyst til fortsat at være 20.00-21.00 mandag og Onsdag i Frederikssund svømmehal.

- Træningstur til Gardasøen Formanden planlægger træningstur 8.-16. april, der laves indkaldelse via Facebook, medlemmer er selv ansvarlige for booking.

- Årsregnskab – dette særskilt udleveret, gennemgået af kasseren og godkendt.

- Budget 2022 – kontingentet fastholdes på 1.500 kr./år for traithlonmedlemskab.

- Valg:

o Næstformand Michael Holme – genvalgt!

o Kasserer Klaus Hallø – fratrådt, ny Kasserer Jens Grønbek

o Bestyrelsesmedlem Jeanette Sørensen – genvalgt

o Suppleanter: Anne Karina Skjellerup Heinecke og Melina Neergaard Olsen

o Revisor: Poul Thomsen

o Revisor Suppleant: Jakob Gottlieb

- Status på svømning ( v. Jeanette Sørensen)

Der er fin tilslutning til træningen, men træneren er stoppet og svømmeklubben har ikke en ny klar til at overtage. Der er løbende dialog med svømmeklubben, der har stillet med træner de sidste 4 + sæsoner, om at få en permanent løsning.

- Sponsoraftale tøj (v. Rune Overgaard)

Aftalen med Endurance Sport fortsætter uændret. Medlemmerne får udleveret en rabatkode ved bestyrelsen.

Klubdragten er sort/hvid med valgfrihed på type af dragt, dog skal klublogo og sponsorer fremgå.

- Klubmesterskab 2022

Tovholdere er Jeanette Sørensen, Melina Olsen og Karina Heniecke

- Krydstræning 2022

Tovholder er Rune Overgaard, der skal planlægges træning hver torsdag fra. 1. april til 30. juni.

- Hvervekampagne/Fokus på klubben (SOME)

Bestyrelsen løber med opgaven og vender det internt ved først komne bestyrelsesmøde. Der meldes ud til medlemmerne 
 


 

 

 

Generalforsamlingen afholdes den 19. November 2016.

Sted: Pedersholm, Roskildevej 161, kl. 16:00
 
Dagsorden:

1) Valg af dirigent

 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 3) Aflæggelse af årsregnskab

 • Link til Årsregnskab for 2016 (klik HER)
 • Link til Notat omkring regnskabet (klik HER)
 • Link til budget for 2017 (klik HER

 4) Fastsættelse af kontingent

 5) Valg af formand - Jesper Grønbek ønsker genvalg

 6) Valg af øvrig bestyrelse

 7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 9) Eventuelt

 • Jubilæumsfest den 28 januar 2017. Skal bruge et festudvalg
 • Klubtøj 2017-18
 • Klubmesterskab, skal bruge et udvalg til afholdelse
 • Træningslejr, planlægning. Gardasøen i påsken og evt. en mere i Maj.
9) Pizza mm.
 

Generalforsamlingen afholdt den 28. November 2015. 


Ordinær Generalforsamling i Frederikssund Triatlon lørdag, den 28. november 2015.

Fælleshuset ved Marbæk Strand, Østersøvej 4, 3600 Frederikssund

 

Dagsorden:

                   1) Valg af dirigent

                     2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

                     3) Aflæggelse af årsregnskab

                     4) Fastsættelse af kontingent

                     5) Valg af formand

                     6) Valg af øvrig bestyrelse

                     7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

                     8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

                     9) Eventuelt

 

Referatet:

Tilstede var 23 stemmeberettigede

 

1)     Valg af dirigent:

Lars Christian Danielsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Yvonne Kjærgaard blev valgt til referent

 

2)     Bestyrelsens beretning om det forløbne år (Link --> Klik HER)

Formand Jesper Grønbek aflagde beretning og omtalte

 

1.     mere svømmetid i svømmehallen, er udvidet med to svømmebaner om torsdagen.

og ny svømmetræner, Jeannie købt af svømmeklubben til alle svømmedage

2.     Træningslejr til Gardasøen hvor 9 deltagere deltog. Det blev til 560 km på cykel med 13.000 Hm

Træningslejr 2016 bliver den 19.03 - 26.03 er under planlægning

3.     Resultater for Duathlon: 

Melina 40-44 år og Poul 45-49 år deltaget i DM - EM - VM

DM Classic:  Jan Ebsen

DM ultra: Melina nr. 2 i Elite klasse

EM i Holland: Melina nr. 1 i klassen, Poul nr. 4 i klassen

VM i Schweiz: Melina nr. 1 i klassen, Poul nr. 3 i klassen

4.     Resultater for Triathlon:

Club Lazanta sprint i Furesøen som køret over 4 tirsdage i juni, 6 medlemmer deltog.

Slangerup tri:    OL: Klaus H, Johnny K, Thomas Butler, Brian P.  

50 km: Michael J, Rune, Jan E, Cathrine, Yvonne, Casper, Kia, Camilla

Fjordtri: Maria 2. plads, Kia 3. plads, Brian P 3. Plads,  Jens 3. plads  Rasmus,  Klaus, Yvonne

DM sprint:  Jesper Grønbek fik Bronze.

½  ironman: Kronborg + Stevns med ca. 20 gennemførte

Øresunds challenge : Cathrine 2. plads, Casper, Rune, Camilla,

Ironman: IRONMAN København med 9 deltager hvor af de 8 var debutanter 

Karina Heincke 8. plads, Cathrine Engelhardt 3. plads, Stine Bækgaard 1. plads som gav et slot til VM på Hawaii.

Af mændene deltog Rune Pedersen, Casper Sønderup, Rene Pedersen, Brian Priis, Bjørn F. Pedersen, Rasmus Hansen

KLUBMESTERSKAB: Blev i år kørt på den korte distance i Hillerød

Her deltog 17 triatleter  

Hos kvinder løb Karina med klubmesterskabet, hos mændene var det Kim V. som også vandt all over, Jens på 2 pladsen.

IRONMAN Mallorca Her deltog Kim Visby i 40-44 klassen og kvalificerede sig Hawaii næste år med en 6. plads. Klaus Hallø deltog i klassen 45-49 

IRONMAN Almere: Her stillede Jens op for sidste gang i eliten det blev til en flot 15 plads samme over alt. 

Xterra: Her har Maria Sturluson vist vejen med flere podie pladser. 

Tisvilde havde vi 4 triatleter fra klubben med til start. Maria 1. plads, Jens, Butler, Henrik Ø.

Stålman i Frederiksværk: Klubben stillede op med 4 stafethold som alle klarede sig godt, så godt, så klubben tog alle podiepladser

Spinning sæsonen er startet op, med formanden som instruktør indtil videre 

Cross DU: Er startet op for 2015/2016

5.     Møde vedr. sportscenter: Klubben er indkaldt til møde med kommunen vedr. det nye sportscenter for at komme med input.

Formandsberetning blev godkendt.

 

Indkomne forslag: 

                                               Forslag til vedtægtsændringer: 

                                               Tillæg til § 5 Medlemmer

                                              Bestyrelsen kan åbne og lukke for medlemstilgang, så det passer til de 

                                             aktivitetslokaler, klubben får stillet til rådighed så som svømmebaner, klublokaler til spinning osv. 

                                             Dette blev enstemmigt vedtaget.               

 

3)     Aflæggelse af årsregnskab (Link --> Klik HER)

Klaus Hallø fremlagde regnskab og næste års budget. 

Begge dele blev godkendt. 

Der har været 3 sponsor i indeværende år. Fra Lokalbolig og Mega VVS har klubben modtaget 10.000 kr fra hver (Sponsoratet gælder i 2 år)  og fra Løberiet får vi procenter når vi handler. Klubben består i øjeblikket af 28 triatleter og 9 duatleter. 

 

4)     Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen anbefaler uændret kontingentet som er :

1500 kr for triatleter, 850 kr for studerende under 25 år. Duatleter 650 kr. Unge under 18 år har gratis licens. 

Dette blev godkendt af generalforsamlingen

 

5)     Valg af formand.

Formand Jesper Grønbek    ikke på valg

                        

6)     Valg af øvrig bestyrelse.

Næstformand Michael Holme                          modtog genvalg

Kasserer Klaus Hallø                                             modtog genvalg

Sekretær Rune Serup Overgaard                   ikke på valg

Kia Bøgh Christensen                                           modtog genvalg

 

7)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Casper Sønderup Kristensen, Yvonne Kjærgaard blev valgt

 

8)     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisor Allan Mørck blev valgt

 

9)    Eventuelt:

Svømmetider i Svømmehallen: Der kan til tider være mange medlemmer i  svømmehallen på nogle dage, og andre dage er der få. Der blev talt om vi skulle have 2 faste svømmedage eller evt. man opretter det som en begivenhed på facebook hvor man kan tilmelde sig, så banerne så vidt mulig er fyldte. 

Bestyrelsen følger op på svømmetider.

 

Klubmesterskab: Hvem arrangerer klubmesterskab 2016?  Yvonne og Kia meldte sig.

 

Hjemmeside: På klubbens hjemmeside findes en kalender med aktiviteter og en oversigt med hall of fame (medlemmer som har lavet en fremtrædende indsats                                                inden for Triatlon / duatlon) Siden skal opdateres, Jesper Grønbek vil gerne gøre det. 

 

Bestyrelsen finder ud af hvad der skal med.

 

 Facebookside ”Frederikssund Triathlon” indeholder 63 medlemmer så der er mange ikke aktive medlemmer i gruppen. Det er for man kan finde flere at træne                                                          sammen med, og for at andre kan se hvad der sker i klubben.  

 
 
 
 
 
 

Generalforsamlingen afholdt den 21. November 2014.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1)······Valg af dirigent.
2)······Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3)······Aflæggelse af årsregnskab.
4)······Fastsættelse af kontingent.
5)······Valg af formand.
6)······Valg af øvrig bestyrelse.
7)······Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8)······Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9)······Eventuelt.

Referat:
Til stede:

Allan Mørck, Casper Kristiansen, Casper Stjernqvist, Ivan Hansen, Kia Bøgh Christensen, Jesper Grønbek, Klaus Hallø, Michael Holme, Rasmus Hansen, Rikke Kjærgaard, Rune Serup Pedersen, Thomas Butler, Yvonne Kjærgaard

1. Valg af dirigent

Rune Serup Pedersen blev valg til dirigent. Konstater at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 21 dage før afholdelse (varslet den 2/11-2014). Indkomne forslag er vedlagt mødeindkaldelsen på hjemmesiden.

2. Bestyrelses beretning om det forløbne år

Jesper Grønbek aflagde beretningen, vedlægges som bilag. <-- Klik på bilag for at åbne det

3. Aflæggelse af årsregnskab

Klaus Hallø gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Beretning og regnskab er vedlagt som bilag. <-- Klik på bilag for at åbne det

4. Fastsættelse af kontingent

Følgende kontingent typer blev vedtaget:

• Triatlon kontingent: 1500 kr. per år.

o Giver adgang til alle aktiviteter i klubben og er inkl. licens hos dansk triatlon forbund.

• Triatlon, 18-25 år: 850 kr. per år.

o Giver adgang til alle aktiviteter i klubben og er inkl. licens hos dansk triatlon forbund. Kun for unge mellem 18 – 25 år og studerende.

• Triatlon, 15-17 år: 600 kr. per år.

o Giver adgang til alle aktiviteter i klubben og er inkl. licens hos dansk triatlon forbund. Kun for unge mellem 15 – 17 år.

• Duatlon kontingent: 650 kr. per år.

o Giver adgang til alle aktiviteter i klubben på nær svømning og er inkl. licens hos dansk triatlon forbund.

• Spinning kontingent: 400 kr. per år.

o Kun spinning i vinter halvåret.

• Familie kontingent: Gratis

o Giver adgang til alle aktiviteter i klubben og er inkl. licens hos dansk triatlon forbund.

o Gælder kun for alle hjemmeboende børn mellem 15 – 17 år. Kræver min. en betalende voksen.

5. Valg for formand

Jesper Grønbek valg.

6. Valg af øvrig bestyrelse

Sekretær: Rune Serup Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Kia Bøgh Kristensen

7. Valg af to suppleanter

Thomas Butler og Casper Kristiansen blev valgt.

8. Valg af en revisor og en revisor suppleant

Allan Mørck valgt til revisor og Yvonne Kjærgaard valgt til suppleant.

9. Eventuelt

Udvalg:

 

 • Sponser udvalg: Mangler en evt. to nye sponsere. Thomas taler med cykel x-perten. Ingen meldte sig til arbejdet.
 • Klubmesterskab: Rune og Casper arrangere klubmesterskaber 2015. Skal være på en kort distance.

 

Pt. har vi lukket for nye medlemmer, hvor mange kan vi være ?

 • Klaus har skrevet med Kommunen om at få en bane mere, men har ikke fået svar endnu. Jesper vil snakke med Ole fra kommunen omkring vores pladsproblem.
 • Svømmeklubben var sat som CC. På mailen, vi har modtaget en noget negativ kommentar fra dem som ikke ligger op til at vi kan samarbejde med dem.
 • Vi aftalte at vi max. kan have 10 triathlon medlemmer i klubben per svømmebane. Dvs. Pt. 20, lige nu er vi 32 medlemmer.

Skal vi lave mere fællestræning ?

 • Følgende blev aftale:
  • Svøm mandage og onsdage
  • Løb tirsdage kl. 18 fra svømmehallen og lørdage fra Rejsestalen
  • Cykling / spinning torsdage kl. 18:30 fra Pedersholm
 • Weekends træning / træningslejr
  • Thomas vil prøver at lave noget i løbet af foråret
 • Skal vi købe os til et fælles træningsprogram frem med 70.3 Kronborg ?
  • Nej, men Jesper prøver at tale med Jens om ham kan komme med et forslag til hvordan vi kan lave noget fælles frem mod Kronborg.

 

Klubtur ? (Gardasøen i marts og Harzen i maj)

Jesper laver en tur til Gardasøen i påsken. Pris ca. 4000 kr.

Træner / dommer uddannelse

Alle kan få uddannelse, skriv til Klaus om ønsker

Hjemmeside

Mangler hjælp til indhold og mangler folk til at skrive / opdatere indhold. Meld tilbage til Klaus hvis du vil hjælpe

Stævne i Frederikssund ?

Hvis vi som klub skal afholde et stævne i 2015 skal nogen tage initiativ til dette, dato skal så være den 9/8-2015

Klaus Hallø